اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

محل برگزاری: کرج
تاریخ برگزاری: 17 اردیبهشت 1393
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399
تعداد صفحات: 374
تعداد مقالات : 374
نمایش مقالات: 102770
شناسه ملی این کنفرانس: ICII02
نویسندگان مشارکت کننده: 1,340 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 374