مقالات دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش، دوره 6، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 18 آذر 1398 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 973