اطلاعات کنفرانس

اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 28 آبان 1387
تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1387
تعداد صفحات: 1260
تعداد مقالات :129
نمایش مقالات: 302263
شناسه ملی این کنفرانس: HAZMAT01
نویسندگان مشارکت کننده: 303 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 32

مجموعه مقالات اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن

نتایج 1 تا 50 از مجموع 129