آقای مهندس علی زایرزاده

Engineer Ali Zayerzadeh

مدیرعامل سازمان مردم نهاد پیشگامان ایمنی راه

Researcher ID: (2328)

31
1
2
2
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • دیپلم افتخار بهترین کمپین ایمنی از جشنواره بین المللی جوایز رسانه های ایمنی، تایلند (1397)
  • دیپلم افتخار بهترین ویدیو کوتاه از جشنواره بین المللی جوایز رسانه های ایمنی، فنلاند (1395)