فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا

Journal of Technology in Aerospace Engineering

فصلنامه علمی «فناوری در مهندسی هوافضا» دارای مجوز وزارت عتف و پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در جهت ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و فناوری حوزه هوافضای کشور در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و صنایع، این نشریه پل ارتباطی مناسبی بین اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و صنعتگران است تا بتوانند در جریان یافته‌های علمی یکدیگر قرار گیرند و نتایج ارزشمند فعالیت‌های علمی/پژوهشی/فناوری/صنعتی خود را در آن به چاپ رسانند. مقالات قابل چاپ در این نشریه می‌توانند بصورت‌های علمی-ترویجی، علمی-پژوهشی، کاربردی و یا کوتاه باشند، به‌گونه‌ای که در صورت پذیرش به پیشنهاد نویسندگان و تایید مسئولین نشریه نوع مقاله در بالای کلیه صفحات آورده می‌شود.

محورهای موضوعی مقالات قابل چاپ در این نشریه در زمینه‎‌های زیر مرتبط با مهندسی هوافضا با اولویت فناوری است:

آئرودینامیک/مکانیک سیالات/آئروآکوستیک/...
پیشرانش/ترمودینامیک/انتقال حرارت/سوخت و احتراق/انرژی/...
سازه‌/مکانیک جامدات/دینامیک جامدات/ارتعاشات/آئروالاستیسیته/...
مکانیک پرواز/ناوبری/کنترل/...
مهندسی فضائی/مکانیک مدارهای فضائی/علوم فضائی/مخابرات فضائی/...
تعمیر و نگهداری موتور، بال و بدنه وسایط پرنده/تکنولوژی/ساخت/...
هوانوردی/خلبانی/مراقبت پرواز/ایمنی/استاندارد/اویونیک/مخابرات هوائی/...
علوم زیستی/محیط زیست/فیزیولوژی گیاهی/ فیزیولوژی جانوری/سنجش از دور/...
طراحی/سیستم/قابلیت اطمینان/صلاحیت پروازی/آزمایش‌های پروازی/...
مدیریت /اقتصاد/حقوق/...
روش‌ها و ابزارهای: محاسباتی (CFD)/اندازه‌گیری (تجربی)/تحلیلی (ریاضی)/...
متعلقات وسایط پرنده/ارابه فرود/ملخ/هیدرولیک/پنوماتیک/تهویه مطبوع/...
سایر زمینه‌های مرتبط