ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

محمد طیبی رهنی

استاد - دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186147)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمد طیبی رهنی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمد طیبی رهنی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتخمین سریع داده های آیرودینامیکی با استفاده از روش تجزیه متعامد بهینهدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1385
2دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی مشخصه پمپ گریز از مرکز با استفاده از روشهای عددینهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1383
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد تجزیه متوسط مودال (MMD)در استخراج ساختارهای متجانس با مودهای POD و فوریهنهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1383
4دریافت فایل PDF مقالهکنترل آشفتگی در پائین دست یک انبساط ناگهانی با استفاده از تاکتیک چند بلوکی و روش هیبریدی المان حجم محدودنهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1383
5دریافت فایل PDF مقالهروشی نو جهت کنترل اختلاط اندرکنش جت آشفته با جریان عرضی- کاهش نیروی پسای دیوارهنهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1383
6دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی دینامیک حباب به روش ترکیبی صید و ردیابی جبههنهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1383
7دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی هیدرودینامیک حرکت حباب در سیال ساکن در شرایط گرانش کم و نقش مویینگی سیالی در شروع حرکت حبابسیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1384
8دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی مستقیم (DNS) سه بعدی جریان غیر قابل تراکم حول یک سیلندر متحرک با مقطع مربع شکلپانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1386
9دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان تراکم پذیر حول یک ایرفویل در حرکت دایرویهشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها1382
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی اثرات حاصل از هندسه های تزریق شیاری و سوراخهای منفصل بر پدیده خنک کاری لایه ایهشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها1382
11دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جت مافوق صوت در جریان جانبی مادون صوتشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جریان تراکم پذیر حول اجسام دوبعدی با استفاده از روش تجزیه متعامد بهینههفتمین همایش انجمن هوافضای ایران1386
13دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان حاصل از اندرکش جت مصنوعی و جریان عرضی آشفته با استفاده از رهیافت URANSهفتمین همایش انجمن هوافضای ایران1386
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندرکنش جت مافوق صوت در جریان جانبی تراکم پذیر مادون صوتهفتمین همایش انجمن هوافضای ایران1386
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی تخلیه جت مافوق صوت در جریان آزادهفتمین همایش انجمن هوافضای ایران1386
16دریافت فایل PDF مقالهمدل دینامیکی رتبه کاستۀ اصلا ح شده برای شبیه سازی جریانهای ناپایای تراکم ناپذیردوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها 1388
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اختلاف دانسیته بین جت های خنک و جریان عرضی داغ برای بهبود اثربخشی خنککاری در جت های سه گانه با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگدوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها 1388
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی آیرودینامیکی یک صدمه دیده در یک جریان غیرقابل تراکم و مقایسه با نتایج آزمایشهای تونل باد پلینتهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اندرکنش جت مافوق در جریان جانبی مادون صوت تراکم پذیر بر روی سطوح اطراف محل انتشار جتهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
20دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی اثرات جت مافوق صوت در جریان جانبی گذر صوت بر بالک واقع در پایین دست جت با در نظر گرفتن تغییرات نسبت فشار دینامیکی جت به جریان جانبیهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اختلاف نسبت دمش بین جتهای مهار کننده و جت اصلی در طرح جتهای ترکیبی سه گانه برای بهبود اثربخشی خنک کاری لایه ای با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
22دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی اندرکنش جت در جریان عرضی با استفاده از مدل آشفتگی V2F-Kωهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرودینامیک مسئله جت های ترکیبی سه گانه با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی نسبت فشار دینامیکی و ضخامت لایه مرزی بر میدان ناشی از اندرکنش جت مافوق صوت و جریان جانبی مادن صوت تراکم پذیرهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی خنک کاری لایه ای با استفاده از جت های سه گانه و رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نسبت چگالی بر هیدرودینامیک اندرکنش جت و جریان عرضی و اثربخشی خنک کاری لایه ایهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
27دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هیدرودینامیکی نفوذ جت مافوق صوت در جریانهای آزاد مافوق صوت و مادون صوتهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
28دریافت فایل PDF مقالهکاهش پسا از طریق تولید لایه نازک سیال ثانویه با استفاده از رهیافت ال.ای.اسهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
29دریافت فایل PDF مقالهطراحی مستقیم بر اساس معادلات اویلر سه بعدی با کاربرد درجریانهای داخلی مادون و مافوق صوتهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
30دریافت فایل PDF مقالهاصلاح مدل دینامیکی رتبه کاسته POD برای شبیه سازی جریانهای ناپایای تراکم ناپذیر با بهره گیری از اعمال معادله پیوستگیدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهتولید شرایط ورودی در رهیافت LES با استفاده از روش فیلتر دیجیتالدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گسترش ناحیه محاسباتی در دقت شبی هسازی جریان آشفته سه بعدی جت عمودی در جریان متقاطعدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
33دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان آشفته حول یکاستوانه درنزدیکی یک سطح مسطح با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بسیار بزرگدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
34دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از مدارهای چاپی الکترونیکی توسط روش شبکه بولتزمنهفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک1392
35دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی انتقال حرارت ترکیبی در کانال پره دار توسط روش شبکه بولتزمنهمایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک 1392
36دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان آشفته حول یک استوانه با استفاده از رهیافت میانگین گیری جزئی از معادلات ناویر استوکس(PANS)پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت1393
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رهیافت میانگین گیری جزئی معادلات ناویر- استوکس (پنس) درشبیه سازی جریان آشفته حول یک پره توربین گازپنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت1393
38دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای حول یک پره توربین گاز با استفاده از رهیافت میانگین گیری جزئی از معادلات ناویر- استوکس (پنس)پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان فعالان احتمالی بازارمحصول برنج برای ورود به بازار آتی بورس کالای ایرانکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی جریان آشفته ناپایا و انتقال حرارت از یک سیلندر پوشیده شده توسط لایه ای از ماده متخلخلکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مشخصات آیرودینامیکی ایرفویل های ویژه اثر سطحهمایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته1394
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر شکل سطح زیرین ایرفویل برعملکرد آیرودینامیکی در اثر سطحهمایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته1394
43دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی کنترل فعال جدایش جریان هوا از روی پله پسرو با استفاده از محرک پلاسمایی DBD ، بخش سوم : تأثیر جنس و ضخامت سد دی الکتریکاولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک1395
44دریافت فایل PDF مقالهحل عددی مسئله ی کوئت ناپایا و دو بعدی با استفاده از روش شبکه ی بولتزمن تفاضل محدوداولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1395
45دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی قطره عبوری از درون یک محیط متخلخل متشکل از موانع دایره شکل به روش شبکه بولتزمنسومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی1395
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پارامتریک عبور قطره ا زدورن یک محیط متخلخل متشکل از موانع مربع شکل با ضرایب تخلخل مختلف به روش شبکه بولتزمنسومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی1395
47دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی قطره عبوری از درون یک محیط متخلخل با شکل های موانع مختلف به روش شبکه بولتزمندومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا1395
48دریافت فایل PDF مقالهریخت شناسی عبور قطره از درون یک محیط متخلخل متشکل از موانع مربع شکل در مقیاس حفره به روش شبکه بولتزمنسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1395
49دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی میدان جریان اطراف یک ساختمان بلند با استفاده از رهیافت VLESدومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته1395
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پارامتر سطح مخصوص بر عملکرد راکتورهای بستر ثابتشانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران1395
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ناهمگونی محیط های متخلخل بر عملکرد راکتورهای بستر ثابت در ضریب تخلخل وسطح مخصوص ثابتشانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران1395
52دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی اثر قدرت موج ضربه ای روی کانتورهای ماخدر مساله تداخل شوک و حباب هلیمدومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1396
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرات بکارگیری مدل جبری غیرایزوتروپ آشفتگی در خنک کاری لایه ای با جت های سه گانهسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران1396
54دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرآیند خنک کاری لایه ای با استفاده از مدل جبری غیرایزوتروپ آشفتگیسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران1396
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی کنترل فعال جدایش جریان آشفته از روی پله پسرو تحت تاثیر عملگر پلاسمایی DBD بخش دوم : تاثیر ولتاژ تغذیه در مد تحریک دائمیبیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398
56دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی تشکیل قطره در یک میکرو کانال هم مرکزبیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر عملگر پلاسمایی DBD بر کنترل فعال جت عمودی خنک در جریان عرضی داغبیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398

مقالات محمد طیبی رهنی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی استفاده از لوله های حرارتی نوسانی در مقیاس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشیدی صفحه تختمجله مکانیک سازه ها و شاره ها1391
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اختلاف نسبت سرعت بین جت های مهارکننده و جت اصلی در طرح جت های ترکیبی سه گانه برای بهبود اثربخشی خنک کاری لایه ای با استفاده از رهیافت ال.ای.اسدوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا1391
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با آلگوریتم دقیق عددیدوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نسبت چگالی بر رفتار جت تزریق شده در داخل جریان آشفت هی داغ با استفاده از مدل های آشفتگی مختلفدوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا1391
5دریافت فایل PDF مقالهانتقال حرارات جابجایی اجباری عبوری از یک سیلندر دایروی ساکن در سیالات غیرنیوتنیمجله مکانیک سازه ها و شاره ها1394
6دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل جبری غیرایزوتروپ آشفتگی در حل عددی خنک کاری لایه ای با جتهای سه گانهدوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1396
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی جریان لایه ای حول دو استوانه بیضوی با آرایش های مختلف داخل یک کانال، با استفاده از روش شبکه بولتزمندوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1395
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی عبور قطره هم مقیاس با حفره های یک محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمندوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1395
9دریافت فایل PDF مقالهحل عددی مسئله کوئت ناپایا و دوبعدی با استفاده از روش شبکه بولتزمن تفاضل محدوددوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1394
10دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجائی طبیعی در محیط متخلخل به روش شبکه بولتزمن- تاثیرات نانوسیال و هندسه مرز های جریاندوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اندرکنش جت مافوق صوت در جریان جانبی مادون صوت تراکم پذیر روی سطوح اطراف محل انتشار جتدوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1393
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی و تجربی عملکرد توربوشارژر یک موتور بنزینی تحت جریان نوسانی ورودیدوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1392
13دریافت فایل PDF مقالهطراحی مستقیم کانال های سه بعدی با استفاده از معادلات اویلردوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1392
14دریافت فایل PDF مقالهمدل دینامیکی رتبه کاسته PODاصلاح شده برای شبیه سازی جریان های ناپایای تراکم ناپذیردوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1391
تاریخ ایجاد رزومه: 19 مرداد 1398 - تعداد مشاهده 81 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمد طیبی رهنی

تماس با محمد طیبی رهنی


به اشتراک گذاری صفحه محمد طیبی رهنی

پشتیبانی