آقای دکتر پویان ایار

Dr. Pooyan Ayar

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

Researcher ID: (409394)

21
8
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی