خانم دکتر نادیا عباس زاده طهرانی

Dr. Nadia Abbaszadeh Tehrani

عضو هیات علمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (20089)

11
8
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی