دوفصلنامه اندیشه آماری

Iranian Statistical Society

نشریه اندیشه آماری بر اساس ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره شاپا  ۸۹۴۴- ۱۰۲۶  از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران هر شش ماه یکبار به زبان فارسی منتشر می‌شود. این نشریه براساس ابلاغیه شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به نشریه علمی ارتقاء یافته است، لذا در راستای تحقق اهداف مجله و به منظور ایجاد ارتباط با آمارشناسان و پژوهشگران سایر علوم و  اعتلا سطح دانش و فرهنگ آماری، اقدام به دریافت و پذیرش مقاله‌هایی خواهد نمود که با مضمون محاسبات آماری، مدل‌سازی، آموزشی و کاربردی در حوزه های مختلف علوم آماری تنظیم گردد و از نوآوری برخوردار باشد. از علاقه‌مندان و پژوهشگران در حوزه های مختلف علوم دعوت به‌عمل می‌آورد تا با ارسال آخرین یافته های علمی خود که متناسب با اهداف مجله است. در جهت ارتقای سطح علمی اقدام نمایند.