آقای دکتر بهروز فتحی واجارگاه

Dr. Behrouz Fathi Vajargah

دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182658)

26
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی