استنباط پیشگو ناپارامتری فازی برای کمیت های تصادفی برنولی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 485

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSCG01_127

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

این مقاله احتمالات نادقیق شرطی مستقیم فازی را برای تعداد موفقیت ها از تعداد متناهی آزمایش های آتی برنولی به شرط داشتن اطلاعات درباره تعداد متناهی از آزمایشات گذشته تعیین می کند. فرایند اساسی ساده تعیین تعداد شکست ها یا پیروزی های مربوط به اصل بیز، با استفاده از استنباط پیشگو ناپارامتری فازی می باشد. در برخی از موارد، تعریف پارامترهای برنولی به صورت مقادیر قطعی ممکن نیست. ممکن است تعریف پارامترهای تعداد پیروزی ها یا تعداد آزمایش ها به عنوان مقداری قطعی آسان نباشد. در این موارد، این پارامترها می توانند با متغیرهای زبانی بیان شوند. نظریه مجموعه فازی را می توان برای مقابله با ابهام در این عبارات زبانی جهت کمیت های تصادفی برنولی به کار برد. در این مقاله روش استنباط پیشگو ناپارامتری برای کمیت های تصادفی برنولی را در محیط فازی بررسی می نماییم. به عبارت دیگر هدف این مقاله ارایه روش جدید تحت عنوان استنباط پیشگو ناپارامتری فازی برای مسیله بیزاست.

نویسندگان

سهیل شکری

دانشکده علوم ریاضی- پردیس بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد

بهرام صادقپور گیلده

گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

بهروز فتحی واجارگاه

گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان

غلامرضا محتشمی برزادران

گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد