آقای دکتر احمد پارسیان

Dr. Ahmad Parseian

استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408496)

1
6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران