آقای دکتر محمد قاسم وحیدی اصل

Dr. Mohammad Ghasem Vahidi Asl

استاد دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185451)

2
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی