آقای دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی

Dr. Amir Teymor Payande Najaf Abadi

استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185453)

8
7
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی