آقای داود وحدت

Davood Vahdat

عضو هیئت علمی دانشگاه

Researcher ID: (8795)

81
11
5
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مبانی اینترنت اشیاء (آتی نگر) - 1397 - فارسی
  • کتاب اینترنت اشیاء (آتی نگر) - 1396 - فارسی
  • کتاب روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی (آتی نگر) - 1390 - فارسی
  • کتاب مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در کشاورزی- رویکردی تطبیقی (آموزش کشاورزی) - 1388 - فارسی
  • کتاب برنامه نویسی ویژوال بیسیک- آموزش گام به گام (پانیذ) - 1387 - فارسی

سوابق استادی