نگاهی به طرح حمایت از گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و برخی کاستی های اجرای آن

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 769

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-7-25_003

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

درصد قابل توجهی از جمعیت در سن اشتغال کشور به شکل آشکار و پنهان بیکار هستند. راه حل چیست؟ در کشورهای مختلف برای حل معضلی از این دست راه حل های مختلفی اندیشیده شده که تعدادی از آنها عبارتند از: استفاده از توانایی های بالقوه جامعه و اقتصاد و به فعالیت رسانیدن آنها و حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده، اعطای بیمه بیکاری، حمایت از تولیدکنندگان کوچک از طریق خرید محصولات تولیدی آنها و کمک به احداث و راه اندازی واحدهای خدماتی و تولیدی نیازمند سرمایه کم و تشویق به تولید فکر از طریق خرید فکرهای جدید برای کمک به کسانی که توانایی فکر دارند ولی توان تولید و کار خدماتی ندارند. در ایران، آنچه از سال 1384 در دولت نهم به عنوان راه حل اتخاذ شده، توسعه بنگاه های کوچک زودبازده و افزایش حمایت از آنها برای گسترش دامنه فعالیت با هدف کاهش میزان بیکاری بوده است. طیف موافقان و مخالفان نظرات متعددی در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت احتمالی آن ارائه نموده اند. از آنجا که این طرح در ابتدای مسیر قرار دارد عمده این صاحبنظران نیز نظرات خود را بر اساس شناخت نسبی از اجرای این طرح در سایر کشورها به دست آورده اند. هدف ما ارائه شناختی از این نوع بنگاه ها، نتایج حمایت های انجام گرفته و در نهایت برخی نواقص و ضعف های عملکردی در این خصوص است. ادبیات موضوع هم بررسی خواهد شد. نهایتا پیشرفت های آینده و تقویت زیر ساخت های قانونی و مالی در ایران می تواند منجر به موفقیت قابل توجهی در این برنامه شود. با امید به این که کمکی باشد به رفع کاستی ها و ارتقاء کیفی این طرح.

کلیدواژه ها:

بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی ، کارآفرین ، اشتغال ، بیکاری

نویسندگان

داود وحدت

عضو هیئت علمی گروه فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

علیرضا داداشی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور