ارزیابی تاثیر به کارگیری فنآوری حسگرهای پوشیدنی در محیط اینترنت اشیا به منظور ارتقای سلامت عمومی بیماران با شکایت استرس و خستگی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-15-2_005

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1399

چکیده مقاله:

مقدمه: امروزه یکی از فنآوریهای نوین تاثیرگذار در عرصه سلامت، به کارگیری فنآوری حسگرهای پوشیدنی است. پژوهش حاضر با ایجاد محیط اینترنت اشیا مبتنی بر حسگرهای پوشیدنی، به پایش و مداخله برخی فعالیت های افراد و بیماران با شکایت استرس و خستگی پرداخت و میزان تاثیر آن را در ارتقای سلامت عمومی افراد مورد ارزیابی قرار داد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی پیمایشی، میزان سلامت عمومی نمونه ها با استفاده از سنجش سلامت عمومی General Health Questionnaire)GHQ)، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت و میزان تغییرات برخی شاخص های قابل اندازه گیری (مانند میزان خواب و تحرک) از طریق دستگاه های حسگر پوشیدنی به طور همزمان در طول مطالعه اندازه گیری گردید. با توجه به محدودیت های موجود، ۲۶ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و در نهایت، ۲۰ نفر از آنها برای همکاری و استفاده عملی از فنآوری مربوط در طول دوره آزمایش موافقت کردند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: پس از دوره ۳۰ روزه آزمایش، میزان سلامت عمومی افراد که در ابتدا با درصد فراوانی ۵۲ برای میانگین کل گروه اندازه گیری شده بود، در مرحله پس آزمون نتایج مثبتی به دنبال داشت و به طور معنی داری بهبود یافت و به میزان تقریبی ۷۴ برای کل گروه رسید. همچنین، بر تاثیر متقابل افزایش میزان تحرک در بهبود وضعیت خواب و عمق خواب افراد تاکید گردید. نتیجه گیری: با استفاده صحیح از فنآوری حسگرهای پوشیدنی برای پایش فعالیت های حرکتی و خواب افراد و ارسال پیام های هشدار متناسب از طریق مرکز پایش، میتوان به بهبود سلامت عمومی افراد در مسیر کاهش استرس و خستگی و اصلاح رفتارهای آنها کمک نمود.

کلیدواژه ها:

دستگاه های پوشیدنی ، پایش بیمار ، استرس ، خستگی ، سلامت عمومی ، شبکه های ارتباطات رایانه ای

نویسندگان

داود وحدت

دانشجوی دکتری، مهندسی فنآوری اطلاعات، گروه مهندسی فنآوری اطلاعات، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فریدون شمس

دانشیار، مهندسی فنآوری اطلاعات، گروه مهندسی فنآوری اطلاعات، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اسلام ناظمی

دانشیار، مهندسی فنآوری اطلاعات، گروه مهندسی فنآوری اطلاعات، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران