رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تدارکات الکترونیکی در سازمان به روش آماری و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسی موردی شرکت راه آهن ج.ا.ا.

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 935

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-9-36_005

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

هدف از تهیه این مقاله، رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر پیاده سازی تدارکات الکترونیک در سازمان ها (بررسی موردی راه آهن ج.ا.ا) به دو روش تجزیه و تحلیل متفاوت می باشد. برای رتبه بندی از روش آماری آزمون فریدمن و آزمون کروسکال- والیس (آزمون H) و همچنین از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. دو نوع پرسشنامه لیکرت و AHP در این تحقیق طراحی گردیده است، پرسشنامه لیکرت توسط ۹۷ نفر از کارشناسان، مدیران و مدیران ارشد شرکت راه آهن که حدود %۷۰ آنها دارای مدرک تحصیلی لیسانس و حدود ۱۹ % دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند، تکمیل شده است. نتایج روشآماری حاکی از این است که عامل «سازمان » با درجه ۴/۰۵۸۵ « فناوری » با درجه ۷۸۰۷ / ۳ و «محیط » با درجه ۶۹۶۸ / ۳ ، سه اولویت اول در بین عوامل موثر در پذیرش تدارکات الکترونیکی در شرکت راه آهن ج.ا.ا می باشند. پرسشنامه AHP توسط ۲۴ نفر از مدیران و مدیران ارشد شرکت راه آهن تکمیل گردیده است که در تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نیز «سازمان « ،» فناوری » و «محیط » به ترتیب با ۳۸۹ / ۰ ، ۳۷۸ / ۰ و ۲۳۳ / ۰ رتب ههای اول تا سوم از بین عوامل موثر در پذیرش تدارکات الکترونیکی در شرکت راه آهن ج.ا.ا را دارند. بنابراین نتایج هر دو روش به کار رفته در این تحقیق یکسان و حاکی از این است که موثرترین فاکتور در پذیرش تدارکات الکترونیکی در شرکت راه آهن ج.ا.ا عامل سازمان است و فناوری و محیط در اولویت دوم و سوم قرار دارند.

کلیدواژه ها:

تدارکات الکترونیک ، تجارت الکترونیک ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، چارچوب TOE ، شرکت راه آهن ج.ا.ا

نویسندگان

فرانه پورکیانی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

داود وحدت

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دان شگاه پیام نور

رضا عسکری مقدم

عضو هیات علمی گروه فناوری های نوین دانشگاه تهران، ایران

اسلام ناظمی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

علیرضا داداشی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی مدرس دانشگاه پیام نور