آقای دکتر علی یعقوبی پور

Dr. Ali Yaghoubipour

استادیار گروه مدیریت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403808)

38
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی