بررسی تأثیر سیستم اجرایی تولید(MES ) بر استراتژی رهبری هزینه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 881

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_024

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

امروزه به لحاظ محدودیت های اقتصادی و پیچیدگی بازارها، استفاده بهینه از منابع دردسترس و شناخت و پاسخگویی به موقع به خواسته های مشتری به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این امر سازمان ها را بر آن داشته است تا با حذف ساتتارها و روش های کار سنتی، سهم خود را در بازار حفظ کنند. در همین راستا، تولیدکنندگان، تلاش بسیاری را در ساده سازی، مؤثر کردن فعالیت ها و افزایش بهره وری داشته اند اورال، 2003، 853، 860 این تحقیق از نوع کاربردی وبه روش توصیفی- همبستگی و پیمایشی می باشد.جامعه آماری شامل 300 نفر مدیران و کارشناسان شرکت پارس خودرو بوده که برای تعیین نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جهت تعیین حجم نمینه نیز از فرمول کوکران استفاده شده است. حجم نمونه (کوکران، 1.96-z و 0/5 =p با ضریب خطای 0/05= E و 168 نفرتعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های مختلف آمارتوصیفی و استنباطی و برای تعیین پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ و برای آزمین فرضیه ها از نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده بین مدیریت میاد و منابع - مدیریتکیفیت- مدیریت منابع انسانی و استراتژی رهبری هزینه رابطه مثبت و معناداری وجید دارد بنابراین سازمان ها با به کنارگیری و پیاده سازی سیستم اجرایی تولید تونایی انجام بهتر و ساده تر وظائف تید را افزایش می دهند. مدیران با استفاده ازاین سیستم در اجنرای مدیریت هزینه ، می توانند با تجزیه و تحلیل اطلاعات و ترابی، همزمان با بررسی های بازار، خطوط تولید، آزمایش ها و طرح قابلیت های اطمینان محصیل، ضمن افزایش کیفیت ، هزینه ها را کاهش بخشند

نویسندگان

فرنوش فرزین

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک , گروه مدیریت,دانشگاه علوم و تحقیقات سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

علی یعقوبی پور

دکترای مدیریت،گروه مدیریت، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی،سیرجان، ایران

محمدحسین نکویی

دکترای مدیریت,گروه مدیریت, واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی،سیرجان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسداله هوشنگ، ماکوییاحمد، شاهرود ی کامبیز(1384): مدلسازی زنجیره ارزش درصنعت ...
 • احمدی حسین (137) : برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آنی ...
 • استیسی رالف دی (1381): مدیریت استراتژیک وپویایی های سازمان، مترجم: ...
 • اپیام پردازش (1387): نشریه الکترونیکی فناوری اطلاعات، شرکت پردازش سیستم ...
 • خداد ادحسینی، سیدحمید (1387):مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک رویکردی جامع، انتشارات ...
 • دیوید فرد آر(1382): مدیریت استراتژیک، پارساییان علی، اعرابی سید محمد، ...
 • [لاروایی کیانوش(379 1):مقدمه‌ایبر MES(سیستم‌های اجرایی تلید) و قابلیت تبادل داده ...
 • ازارع پور کلیشم حجت(1389): نوگرافی و اندیشه های مایکل پورتر ...
 • اسرمد زهره و دیگران (1381): روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، ...
 • آقاسمی بهروز و ابراهیمی عبدالحمید (1386) : بررسی آثار به ...
 • امیرقربانی گنجی سید موسی (1391) : مدیریت هزینه و شناسایی ...
 • اولی پور هاشم. باصری ستار(1389): موقعیت استراتژیک و ارزشیابی عملکرد ...
 • هنربخش سمیرا.بیرجندی حمید.بیرجندی مسعود (1391) بررسی اثر نسبی استراتژی‌های تجاری ...
 • Anderson, J.C., Cleveland, G and Schroeder, R.G.(1 989). Operati onsStrategy ...
 • Bateson JE, Hoffman KD (1999). managing service marketing.New York: The ...
 • Boyer, K.K. and Swink , M. And Rosenzweig, E .D.(2 ...
 • Christopher Koch (2002), The ABCs of ERP www.cio.com, 11, 12, ...
 • Dangyayaeh and deshmokh (2001). Manufacturing Strategy Literaturereview and some issue. ...
 • D. Banker, Rajiv - Mashruwala, Raj - Tripathy, Arindam , ...
 • Duel.AC (1994), The benefits of a manufacturing execution system for ...
 • Emerald Article, (20 04), Meeting the manufacturing challenge: _ Strategic ...
 • Hallgren, M. And Olhager..(20 06). Quantification in manufacturing strategy:an illustration, ...
 • Heizer, J and Render, B.(20 03).Operations Management, New Jersey: PrenticeHall ...
 • Hayes, R.H., Wheelwright, S.C.., (1984). Restoring Our Competitive Edge :Competing ...
 • Hakason , (1996), The Evaluation of MES _ university ofPretoria ...
 • James WL, Hatten KJ. (1995). evaluating the performance effects ofMiles ...
 • Kim, J.S. and Arnold, P. (1996). Operation manufacturing strategy. Anexploratory ...
 • Macbeth, D. (1989). Advanced Manufacturing: Strategy and Management, IFS Publications/ ...
 • Leong, G.K., Snyder, D.L.and Ward, P.T. (1990). Research in the ...
 • MESA, Manufacturing Execution Systems Association, 2000, White PaperNumber 6, 1997, ...
 • M. Meier, P. Dreiss and ! Seidelmann, Potentials andlimitations of ...
 • Pastor J, Esteves J., Towards the Unification of Critical Success ...
 • Platts, K.W., Mills, J.F., Bourne, M.C., Neely, A.D., Richards, A.H., ...
 • Strategic direction, Emerald(20 04), Meeting the manufacturing chalange, vol2 0 ...
 • نمایش کامل مراجع