مقالات مجله تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 12، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 5 اردیبهشت 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 278