مقالات مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، دوره 13، شماره 52

تاریخ نمایه سازی مقالات: 17 مرداد 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 66