اطلاعات کنفرانس

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

تاریخ برگزاری: 27 مهر 1398
تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1398
تعداد صفحات: 2264
تعداد مقالات :169
نمایش مقالات: 94721
شناسه ملی این کنفرانس: CARSE04
نویسندگان مشارکت کننده: 385 پژوهشگر

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 169