اطلاعات کنفرانس

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

تاریخ برگزاری: 10 فروردین 1401
تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1401
تعداد صفحات: 5401
تعداد مقالات :382
نمایش مقالات: 82316
شناسه ملی این کنفرانس: CARSE06
نویسندگان مشارکت کننده: 791 پژوهشگر

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 382