آقای دکتر پیمان قدمی

Dr. Payman Ghadami

- پژوهشگر و استاد دانشگاه - تاریخ و معماری - فعال سیاسی و مدنی

Researcher ID: (267191)

29
4
5
2
8

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Exploring the basics of the relationship between architecture and music And its impact on the desing of the music hall ----- vonus : kosem university bangkok -- thailand
 •  Investigating the attitudes and behaviors of students in schools with sustainable architectural structure ----vonus : kosem university bangkok -- thailand
 •  Investigating sustainable architecture and smart buildings in cold weather -
 •  Ranking the factors of community acceptance in the Iranian garden and how to use them in urban spaces -- urbanism in asia (www.6icrsie.com)-- sep 2021
 •  Recognition and study of green roofs in sustainable architecture --- urbanism in asia (www.6icrsie.com)-- sep 2021
 •  Designing a nursing home with a user-friendly approach --- vonus : kosem university bangkok -- thailand
 •  Strategies to improve life and creativity in educational spaces A case study of boarding school -- international congress on civil. Architecture Urbanism in ASIA
 •  Investigating the effect of natural elements on multisensory architecture from a psychological perspective on individuals -- international congress on civil. Architecture Urbanism in ASIA

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب صرفه جویی مصرف انرزی در ساختمان به روش معماری پایدار (آموزشی تالیفی ارشدان) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه تطبیقی-عملکردی لایه های گونه شناختی (رابطه بین تصمیمات آگاهانه طراحی) در دوران تاریخی معماری ایران (تهران) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه بررسی سبک شناسی معماری ایرانی اسلامی کردستان (تبریز) - 1389 - فارسی
 • پایان نامه ساختار کلی شکل گیری پل و پل سازی در کردستان (دانشگاه همدان) - 1386 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی سنندج (1389-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه معماری موسسه غیر انتفاعی ماد (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس گروه معماری دانشگاه علمی و کاربردی سنندج (1390-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس گروه معماری و شهرسازی جهاد دانشگاهی کردستان (1391-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس گروه معماری و شهرسازی دانشگاه ایرانمهر (1390-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • همایش نقش اجر در معماری - سنندج (1397)
 • همایش حکمت در معماری - سنندج (1395)

سایر موارد

 • نایب رییس شرکت پیمانکاری مشعل افروز
 • قایم مقام باشگاه فرهنگی ورزشی زاگرس لیلاخ