آقای مهندس علیرضا محمودی فرد

Engineer Alireza Mahmoodi Fard

پژوهشگر و مدرس دانشگاه‌ها و مدارس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (270305)

156
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی