اطلاعات کنفرانس

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

تاریخ برگزاری: 15 دی 1397
تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1398
تعداد صفحات: 2811
تعداد مقالات :220
نمایش مقالات: 121864
شناسه ملی این کنفرانس: CARSE03
نویسندگان مشارکت کننده: 463 پژوهشگر

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 220