آقای دکتر افشین ابراهیمی

Dr. Afshin Ebrahimi

استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306825)

38
2
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی