آقای نیما خادمی

Nima Khademi

آموزگار رسمی آموزش و پرورش و دانش‌آموختۀ دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی شیراز

Researcher ID: (193348)

47
2
3
1
7
3
2
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب داستان‌های آهوی چهارم (مشترک) (دفتر آفرینش و نشر کتاب سمنگان) - 1400 - فارسی
 • کتاب نانحس (قلم بان) - 1399 - فارسی
 • کتاب کتاب شعر بابان 5 (مشترک) (بابان) - 1398 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر انجمن علمی رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر کانون شعر و ادب دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر مجمع تخصصی انجمن‌های علمی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر گاهنامۀ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی بهار (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر مجمع تخصصی انجمن‌های علمی دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی فارس (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر انجمن علمی رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی فارس (1400-1401)

جوایز و افتخارات

 • برگزیدۀ کتاب شعر سال بابان۵ (1399)
 • رتبۀ اوّل نخستین جشنوارۀ مقاله‌نویسی انجمن علمی علوم تربیتی پردیس امیرکبیر البرز (1399)
 • برگزیدۀ نخستین جایزۀ ادبی انتشارات نویسندگان پارس (1398)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه ویراستاری - (1399)
 • کارگاه مقاله‌نویسی - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نیک‌نهاد (1398)

سایر موارد

 • عضو کارگروه اجرایی و مجری همایش‌های مولاناشناسی مجتمع علم‌و‌زندگی شیراز
 • دبیر مسابقات و جشنواره‌های ادبی کانون شعر و ادب دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز
 • هیئت تحریریه و ویراستار نشریات دانشجویی
 • ویراستار چندین جلد کتاب، مجله و ...
 • عضو رسمی کانون شعر ایران