آقای نیما خادمی

Nima Khademi

آموزگار و دانشجو

Researcher ID: (193348)

50
8
3
1
8
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب داستان‌های آهوی چهارم (مشترک) (سمنگان) - 1401 - فارسی
 • کتاب نانحس (قلم بان) - 1399 - فارسی
 • کتاب کتاب شعر بابان 5 (مشترک) (بابان) - 1398 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آموزشی «آموزش جامع کار با نرم‌افزارهای مجموعۀ Office» در اوّلین کنفرانس ملّی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت به مدّت 40 ساعت (1400-1400)
 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوۀ نگارش و اجرای اقدام‌پژوهی، درس‌پژوهی و روایت‌پژوهی» در اوّلین کنفرانس ملّی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت به مدّت 30 ساعت (1400-1400)
 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آموزشی «جستجوی حرفه‌ای در پایگاه‌های علمی» در هشتمین همایش ملّی تازه‌های روان‌شناسی مثبت به مدّت 2 ساعت (1400-1400)
 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آموزشی «مدیریت و تدریس اثربخش در کلاس‌های چندپایه» در هشتمین همایش ملّی تازه‌های روان‌شناسی مثبت به مدّت 2 ساعت (1400-1400)
 • سابقه تدریس در مدرس دورۀ ضمن خدمت «آموزش جامع عملی مقاله‌نویسی» در پژوهش‌سرای شهدای باقری شهرستان رستم به مدت 12 ساعت (1401-1401)
 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آموزشی «داوری کارگاه مقالات علمی» در دومین کنفرانس ملّی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت به مدّت 3 ساعت (1402-1402)
 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آموزشی «داوری کارگاه مقالات علمی» در دانشگاه فرهنگیان سلمان فارسی شیراز به مدّت 3 ساعت (1402-1402)
 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آموزشی «جستجوی حرفه‌ای در پایگاه‌های علمی» در دانشگاه فرهنگیان سلمان فارسی شیراز به مدّت 3 ساعت (1402-1402)