آقای آرمین زارعیان

Armin Zareian

دانشیار دانشکده پرستاری آجا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184043)

6
81
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی