آقای حبیب اله عباسی

Habib alah Abasi

استاد ، دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181925)

34
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی