آقای پروفسور رامین امیرساسان

Prof. Ramin Amirsasan

دانشیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180337)

18
40
5
1
1
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب تالیف-ریکاوری در ورزش (دانشگاه تبریز) - 1396 - فارسی
  • کتاب ترجمه- راهنمای تغذیه در فعالیت بدنی و ورزش-NSCA (طنین دانش) - 1396 - فارسی
  • کتاب ترجمه-مکمل های ورزشی -ورزش های قدرتی و سرعتی (اییژ) - 1396 - فارسی
  • کتاب ترجمه-راهنمای مربیگری تغذیه -برای بهبود کارایی تمرینات ورزشی (طنین دانش) - 1395 - فارسی
  • کتاب ترجمه -مکمل های غذایی ویژه ورزش و فعالیت های ورزشی (دانشگاه تبریز) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1376-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • مربیگری پیشرفته بین المللی شنا - فدراسیون بین المللی شنا- فدراسیون شنا ایران (1381)
  • داوری بین المللی شنا - فدراسیون جهانی شنا - فدراسیون شنا ایران (1378)
  • مربیگری درجه C کنفدراسیون فوتبال اسیا - کنفدراسیون فوتبال اسیا- فدراسیون فوتبال ایران - هیئت فوتبال تبریز (1378)