مقایسه دو نوع تمرین تناوبی بیهوازی و تداومی هوازی بر شاخصهای آمادگی هوازی و بیهوازی مردان غیرفعال

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 510

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSF01_130

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف مطالعه حاضر، مقایسه تاثیر 6 هفته تمرین تناوبی بیهوازی و تمرین تداومی هوازی متوسط بر شاخص-های آمادگی هوازی و بیهوازی مردان غیرفعال بود.روش شناسی: آزمودنیهای این تحقیق 28 مرد سالم غیرفعال با دامنه سنی 30-20 سال بودند که از میان دانشجویان دانشگاه تبریزانتخاب شدند.متغییر مستقل این تحقیق دو نوع تمرین تناوبی بی هوازی و تداومی هوازی بود که به مدت چهار هفته و هر هفته چهار جلسه و هرجلسه 45 دقیقه اجرا شد (هر جلسه تمرینی تناوبی بی هوازی شامل 10 دقیقه گرم کردن، 9-6 تکرار دویدن 30 ثانیه ای با تمام توان و 5 دقیقه سرد کردن و هر جلسه تمرین تداومی هوازی شامل 10 دقیقه گرم کردن، 30 دقیقه دویدن با شدت 75-70درصد ضربان قلب ذخیره و 5 دقیقه سرد کردن بود ). قبل از اعمال متغییر مستقل ابتدا تمام آزمودنیها برای کسب آمادگی اولیه به مدت دو هفته در برنامه آمادهسازی مشترک شامل 30 دقیقه تمرین هوازی با شدت کم (3 جلسه در هفته با شدت 65-60 درصد) شرکت کردند. سپس، تمام آزمودنیها که بر اساس معیارهای توان هوازی و بی هوازی همگن شده بودند به صورت تصادفی دو گروه تمرین تناوبی بیهوازی و تداومی هوازی قرار گرفتند، شاخصهای حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max ،(میانگین توان تولیدی (MPP (و اوج توان تولیدی (PPO (در هر دو گروه اندازهگیری شد. برای بررسی تاثیر متغییر مستقل بر متغییرهای وابسته از آزمون آماری تی همبسته و مستقل در سطح معنیداری 05.0< P با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 بررسی شد.نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی است که هر دو نوع تمرین تناوبی بیهوازی وتمرین تداومی هوازی موجب افزایش قابل توجه VO2max ،توان هوازی اوج و میانگین توان هوازی افراد غیرفعال گردیده است (05/0

P .

کلیدواژه ها:

برنامه تمرین تناوبی بیهوازی ، تمرین تداومی هوازی . شاخصهای هوازی ، شاخصهای بیهوازی ، مردان غیرفعال

نویسندگان

رامین امیرساسان

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

جواد وکیلی

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

نصرت خدایی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

مصطفی آرمانفر

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • l. Tunstall-Pedoe H. Preventing Chronic Diseases. A Vital Investment: WHO ...
  • Badaam Khaled M, Munibuddin A, Khan S, Choudhari S, Doiphode ...
  • Meckel Y, Eliakim A, Seraev M, Zaldivar F, Cooper DM, ...
  • McKay BR, Paterson DH, Kowalchuk JM. Effect of short-term high-intensity ...
  • Gibala MJ, McGee SL. Metabolic adaptations to short-term high-intensity interval ...
  • Burgomaster KA, Hughes SC, Heigenhauser GJ, Bradwell SN, Gibala MJ. ...