آقای سید عباس موسوی

Seyed Abbas Musavi

استادیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178651)

74
39
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی