آقای دکتر مرتضی صادقی

Dr. Morteza sadeghi

دانشکده مهندسی شیمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (386521)

81
31
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی