بررسی عملکردهای نظارتی موثر بر کنترل خوردگی آرماتورهای فولادی مدفون در سازه های بتنی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_1530

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

کنترل روند ایجاد پدیده خوردگی آرماتورهای فولادی در سازه های بتنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه لازم است کلیه عوامل تاثیرگذار بر بروز خوردگی ، قبل از گسترش آن در کل سازه بتنی ، شناسایی و کنترل گردند. در آیین نامه های مختلف ، عواملی همچون پوشش بتنی کافی ، انتخاب نسبت آب به سیمان مناسب برای مخلوط بتنی و مقدار موردنیاز سیمان، بسته به شرایط جوی حاکم بر پروژه، مدنظر قرار گرفته است . الزامات مذکور، پس از انجام آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی ، به منظور تدوین دستورالعمل ها و توصیه های خاص، در آیین نامه ها گنجانده شده اند. لذا به منظور محافظت سازه های بتنی در برابر پدیده خوردگی ، لازم است برخی اقدامات و الزامات احتیاطی ، متناسب با شرایط جوی پیرامون سازه در نظر گرفته شود. هدف از ارائه این مقاله ، بررسی تاثیر عمل آوری مناسب بتن بر میزان خوردگی ، و نیز بررسی تاثیر خوردگی بر عمق کربناتی شدن بتن می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مرتضی صادقی

مربی،دکتری عمران/ژئوتکنیک/دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین/ایران

یاسر احمدی

کارشناس ارشد معماری/موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر قروه/ایران