مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 958

فایل این مقاله در 59 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEEN-5-16_001

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1401

چکیده مقاله:

چکیدهپژوهش های مسئله یاب[۱] به دنبال شناسایی سوال ها[۲] و مسئله هایی[۳] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سوال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سوال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت ۸۰ نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، ۵۶ نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در این پژوهش صدها سوال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیما قابلیت انجام پژوهش را دارد.کلیدواژه ها: ناآرامی، اعتراض های۱۴۰۱، مسئله یابی، آشوب های خیابانی، چالش های حقوقی، حق اعتراض.[۱]. problem finding[۲]. Questions[۳]. Problems

نویسندگان

سید حسین صفائی

استاد بازنشسته دانشگاه تهران و سردبیر نشریه دانشنامه های حقوقی

سیدمصطفی محقق داماد

استاد دانشگاه شهید بهشتی و استاد کرسی خارج فقه و اصول حوزه علمیه

محمد درویش زاده

قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران (نویسنده مسئول)

ابوالفضل احمدزاده

قاضی دادگستری

محمد علی اردبیلی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

داریوش اشرافی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

محمد علی اخوت

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

غلامحسین الهام

استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق دادگستری

محمدمهدی انجم شعاع

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

علیرضا آبین

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

مسلم آقایی طوق

وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

سیدعلیرضا آوایی

قاضی بازنشسته دادگاه عالی انتظامی قضات و وزیر سابق دادگستری

حسن بادینی

دانشیار دانشگاه تهران

تهمورث بشیریه

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

محمود براتی نیا

قاضی بازنشسته قوه قضاییه

بهرام بهرامی

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

محمد باقر پارساپور

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

جعفر پوربدخشان

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

زینب تعالی

وکیل دادگستری

محمدجواد جاوید

استاد دانشگاه تهران

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

محمد هادی جواهر کلام

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

محمدجعفر حبیب زاده

استاد دانشگاه تربیت مدرس

سید محسن حسینی پویا

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

علی عباس حیاتی

دانشیار دانشگاه رازی

محمدرضا خسروی

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

مهراب داراب پور

استاد دانشگاه شهید بهشتی

هما داودی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ولی رستمی

استاد دانشگاه تهران

بهزاد رضوی فرد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

سید قاسم زمانی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

محمدمهدی ساقیان

استادیار دانشگاه تهران

محمدحسین ساکت

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

غلامعلی سیفی زیناب

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی

حسین سیمایی صراف

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

محمدجواد شریعت باقری

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و رییس پیشین دانشگاه علوم قضایی

عباس شیخ الاسلامی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

سید محمد صدری

دانشیار دانشگاه پیام نور

جواد طهماسبی

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

محمد عابدی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

محمود عباسی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

علی اصغر عربیان

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

بدیع فتحی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

حجت الله فتحی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

رقیه فراهانی

عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران

علیرضا فیض

قاضی بازنشسته دادگستری

عباس کریمی

استاد دانشگاه تهران

محسن محبی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

حسن محسنی

دانشیار دانشگاه تهران

حمزه محمدی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

حسن مرادی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فهیمه ملک زاده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سیدعباس موسوی

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

سیدفاضل نوری

قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات و عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران

ابوالفضل نیکوکار

قاضی دادگاه تجدیدنظر

علی اکبر همتیان

قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات