آقای دکتر رضا ابراهیم پور

Dr. Reza Ebrahimpour

Faculty of Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176279)

51
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی