آقای دکتر سعید علیائی

Dr. Saeed Olyaee

معاون پژوهش و فناوری -رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176273)

32
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی