بررسی چالش های فرآیند تبلیغات در بستر اینترنت ( برخط )

16 خرداد 1402 - خواندن 3 دقیقه - 232 بازدید

دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 


از مهم ترین مشکلات تبلیغات برخط این امر را می توان بر شمرد که تعداد زیادی تبلیغات نمایش داده می شوند؛ 

بنابراین یکی از مهمترین چالش های تبلیغات برخط " نابینایی نسبت به تبلیغات " یا " اجتناب از تبلیغات " نامیده می شوند و آن به این معناست که کاربران اینترنت تمایل دارند که مستقل از محتوای تبلیغات و کیفیت آنها، از تبلیغات دوری کنند. 

 بر طبق مطالعات، سه نوع نابینایی نسبت به تبلیغات وجود دارند: • اجتناب درونی: افرادی که به شدت از چیزی بدشان می آید بیشتر امکان دارد که حس منفی داشته باشند. کاربران اینترنت که از تبلیغات تنفر دارند، با دیدن تبلیغات این حسشان افزایش می یابد؛

بنابراین، دیگر به محتوای تبلیغات توجهی نشان نمیدهند. اجتناب شناختی: مردم ممکن است به دلیل باورهای منفی درباره تبلیغات عمدا تبلیغات را نادیده بگیرند. برای مثال اگر شما فکر می کنید که عنکبوت حیوان ترسناکی است و بدانید در گوشه اتاقی همیشه عنکبوت وجود دارد، به احتمال زیاد بدون نگاه به گوشه اتاق و بدون نگاه به عنکبوت از آن اتاق رد می شوید. این اتفاق برای تبلیغات برخط نیز به همین صورت است. کاربران می دانند که روی صفحه وب معینی تبلیغ وجود دارد و بدون توجه به آنها به وب گردی خود ادامه می دهند. برخلاف اجتناب درونی و رفتاری، احساس و رفتار مردم تغییری نیافته و کاربران به تبلیغ توجهی نشان نمی دهند و در عوض روی محتوای صفحه متمرکز می شوند. و اجتناب رفتاری: این نوع شامل عملی می شود که با کم توجهی تفاوت دارد. برای مثال، وقتی شما می دانید که سایت معینی همیشه در بالای صفحه خود تبلیغ می گذارد، به صورت خودکار صفحه را به پایین در می نوردید (به پایین صفحه می آیید تا از تبلیغات دوری کنید). این پایین راندن صفحه به منظور دوری از محتوای تبلیغ را اجتناب رفتاری می گویند.

تحقیق (2004Cho and Cheon) سه دلیل اصلی برای توضیح اجتناب و نابینایی نسبت به تبلیغات را ارائه می دهد: حس مانع شدن از هدف: زیرا تبلیغات استفاده هدفمند از اینترنت را منقطع می کنند. 

برای مثال اگر شما در حال خواندن یک روزنامه برخط هستید، پس هدف شما این است که از اخبار جهان مطلع شوید و نه اینکه چیزی (مثال ساعت، کفش یا لباس) بخرید.

 حس شلوغی و شلختگی: از آنجا که تعداد بیش از حد تبلیغات موجب آزردگی می شود، ممکن است کاربران از فراوانی تبلیغات عصبی شوند. به خصوص اگر همه تبلیغات روی یک صفحه نمایش داده شوند. 

 تجربه ناخوشایند قبلی: به علت حس عدم سودمندی یا نبود انگیزه برای کلیک روی تبلیغات. (برای مثال: اگر شما قبلا روی تبلیغی کلیک کرده و هیچ ارزشی برای شما ارائه نکرده و یا به حریم خصوصی شما تجاوز نموده)، احتمال دارد دیگر به علت این تجربه ناخوشایند روی تبلیغات بعدی نیز کلیک نکنید.


دانشگاه پیام نور (همه مراکز)