آقای یزدانپناه عسکری

yazdanpanah Askari

کتابدار بازنشسته

Researcher ID: (357251)

4
3
1
3
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو نویسنده و پژوهشگر ، عضو صندوق اعتباری هنر
 • عضو انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني ايران
 • عضو خانه کتاب و ادبیات ایران
 • عضو سرای اهل قلم

تالیفات

 • کتاب غزل مرگ و زندگی با شعر سپهری (سرانه - کرمانشاه) - 1400 - فارسی
 • کتاب داستان‌های بی‌کرانگی (شرح حکایت‌های اسرار التوحید) (سرانه - کرمانشاه) - 1400 - فارسی
 • کتاب شرح معرفتی 40 غزل از دیوان شمس (سرانه - کرمانشاه) - 1399 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در کتابدار مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان کرمانشاه - کتابدار سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه در سال ۱۳۸۲ پس از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده، فهرست نویسی و اعلام نویسی (1372-1376)

جوایز و افتخارات

 • لوح سپاس از مدیر کل سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه (1400)
 • لوح تشکر و قدردانی از وزیر آموزش و پرورش (1373)
 • لوح قدردانی و تشکر از معاون وزارت آموزش و پرورش (1368)

سایر موارد

 • نویسنده و پژوهشگر مؤلف ، محقق ، ویراستار کتابها و مطالبِ عرفانی و قرآنی
 • https://xtools.wmcloud.org/pages/fa.wikipedia.org/Yazdanpanahaskari
 • http://intent.blogfa.com
 • https://ganjoor.net/hashieha?userid=804599f4-c3f5-477a-d71a-08db2f040fab

یادداشتهای علمی