مقالات دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع، دوره 15، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 30 بهمن 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 367