مقالات دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع، دوره 15، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 9 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 202