مقالات دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع، دوره 14، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 17 فروردین 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 304