آقای دکتر رضا رمضانیان

Dr. Reza Ramezanian

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (224535)

35
12
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی