اطلاعات کنفرانس

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

محل برگزاری: تبریز
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 1399
تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399
تعداد صفحات: 552
تعداد مقالات :74
نمایش مقالات: 84627
شناسه ملی این کنفرانس: DCBDP06
نویسندگان مشارکت کننده: 151 پژوهشگر

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

نتایج 1 تا 50 از مجموع 74