آقای دکتر علی غفاری

Dr. Ali Ghaffari

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (415587)

70
11
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی