آقای دکتر عبدالرضا رسولی کناری

Dr. Abdolreza Rasouli Kenari

استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (261083)

55
10
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی