خانم دکتر محبوبه شمسی

Dr. Mahboubeh Shamsi

دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361193)

131
18
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی