ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
15
بهمن

نهمین کنفرانس ماده چگال

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

نهمین کنفرانس ماده چگال روز سه شنبه، 15 بهمن، 1387 لغایت چهارشنبه، 16 بهمن، 1387 توسط انجمن فیزیک ایران, انجمن فيزيك ايران, دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: CMC09
حوزه های تحت پوشش: فیزیک حالت جامد
برگزار کننده: انجمن فیزیک ایران, انجمن فيزيك ايران, دانشگاه شهيد چمران اهواز
شهر برگزاری: اهواز

محورهاي پذيرش مقاله (كد بندي)

۶۰.۰۰  ماده چگال : ساختار، خواص مكانيكي و حرارتي
۶۱.۰۰   ساختار جامدات و مايعات؛ بلورشناسي
۶۱.۱۰   پراش و پراكندگي پرتو‌ هاي ايكس
۶۱.۱۲   پراش و پراكندگي نوتروني
۶۱.۱۴   پراش و پراكندگي الكتروني
۶۱.۲۰   ساختار مايعات
۶۱.۳۰   بلورهاي مايع
۶۱.۴۰   فولرين و مواد مرتبط با آن
۶۲.۰۰   خواص مكانيكي و آكوستيكي ماده چگال
۶۲.۱۰   خواص مكانيكي مايعات
۶۲.۲۰   خواص مكانيكي جامدات
۶۲.۲۵   خواص مكانيكي مواد در مقياس نانو
۶۳.۰۰   ديناميك شبكه
۶۳.۲۰   نظريه عمومي
۶۳.۲۰   فونونها در شبكه هاي بلوري
۶۳.۲۰   فونونها يا حالتهاي مرتعش در ساختارهاي كم بعدي و نانو ساختارها
۶۴.۰۰   معادله هاي حالت، تعادل فاز، و گذارهاي فاز
۶۴.۱۰   نظريه عمومي معادلات حالت و تعادل فاز
۶۴.۳۰   معادلات حالت براي مواد خاص
۶۴.۶۰   مطالعات عمومي گذارهاي فاز
۶۵.۰۰   خواص گرمايي ماده چگال
۶۵.۲۰   خواص حرارتي مايعات: ظرفيت گرمايي، انبساط گرمايي و غيره
۶۵.۴۰   خواص حرارتي جامدات بلوري
۶۵.۶۰   خواص حرارتي جامدات آمورف و شيشه ها، ظرفيت گرمايي، انبساط گرمايي و غيره ۶۶.۰۰   خواص ترابردي ماده چگال (غيرالكتروني)
۶۶.۱۰   پخش ماده (نفوذ) و هدايت يوني در مايعات
۶۶.۲۰   ويسكوزيته مايعات؛ ترابرد نفوذي تكانه
۶۶.۳۰   نفوذپذيري در جامدات
۶۷.۰۰   شاره ها و جامدات كوانتومي؛ هليوم مايع و جامد
۶۷.۲۰   اثرات كوانتومي در ساختار و ديناميك شاره هاي غير واگن
۶۷.۴۰   واگني بوزوني و ابرشاره ۴He
۶۷.۵۵   فاز عادي ۴He
۶۷.۵۷   فاز ابرشاره ۳He
۶۸.۰۰   سطحها وفصل مشترك ها ؛ لايه هاي نازك و سيستمهاي كم بعدي
۶۸.۰۳   فصل مشتركهاي گاز- مايع و خلأ - مايع
۶۸.۰۵   فصل مشتركهاي مايع-مايع
۶۸.۰۸   فصل مشتركهاي مايع-جامد
۶۸.۳۵   سطوح جامد و فصل مشتركهاي جامد-جامد
۷۰.۰۰   ماده چگال : ساختار الكتروني، خواص الكتريكي، مغناطيسي، و اﭙتيكي
۷۱.۰۰   ساختار الكتروني مواد كپّه اي
۷۱.۱۰   نظريه ها و مدل هاي سيستم هاي بس الكتروني
۷۱.۱۵   روشهاي محاسباتي ساختار الكتروني
۷۱.۱۸   سطوح فرمي: محاسبات و اندازه گيريهاي جرم مؤثر، فاكتور g
۷۱.۲۰   چگالي حالت هاي الكتروني و ساختار نوار در جامدات بلورين
۷۲.۰۰   ترابرد الكتروني در ماده چگال
۷۲.۱۰   نظريه ترابرد الكتروني در ماده چگال: مكانيسم هاي پراكندگي
۷۲.۱۵   هدايت الكتروني در فلزات و آلياژها
۷۲.۲۰   پديده هاي هدايت در نيمرساناها و عايقها
۷۲.۴۰   اثرهاي فوتورسانائي و فوتوولتائيك
۷۲.۵۰   اثرهاي آكوستوالكتريك
۷۲.۵۵   اثرهاي مگنتوآكوستيك
۷۳.۰۰   ساختار الكتروني و خواص الكتريكي سطها، فصل مشتركها، لايه هاي نازك، و ساختارهاي كم بعدي
۷۳.۲۰   حالت الكتروني در سطوح و فصل مشتركها
۷۳.۲۱   حالت الكتروني و تحريكات دسته جمعي در چند لايه ها، چاههاي كوانتومي، مزوسكوپي و نانوسيستم ها
۷۳.۴۳   اثرهاي كوانتومي هال
۷۳.۵۰   پديده هاي ترابردي الكتروني در لايه هاي نازك
۷۴.۰۰   ابررسانايي
۷۴.۱۰   ظهور نامزدهاي بالقوه ابررسانا
۷۴.۲۰   نظريه ها و مدل هاي حالت ابررسانايي
۷۴.۲۵   خواص ابررساناهاي نوع I و II
۷۵.۰۰   خواص مغناطيسي و مواد
۷۵.۱۰   نظريه كلي و مدلهاي آراستگي مغناطيسي
۷۵.۲۰   ديامغناطيس، پارامغناطيس و ابرپارامغناطيس
۷۵.۲۵   آرايشهاي اسپيني در مواد با نظم مغناطيسي (شامل مطالعات نوترون و اسپين-الكترون پلاريزه، پراش و پراكندگي پرتوهاي ايكس با چشمه سينكروتروني و غيره)
۷۶.۰۰   تشديد و واهلش مغناطيسي در ماده چگال،اثر موسبائر
۷۶.۲۰   نظريه عمومي و تشديدها، واهلشها
۷۶.۳۰   تشديد پارامغناطيسي الكترون و و واهلش
۷۶.۴۰   تشديدهاي سيكلوتروني و ديامغناطيس
۷۶.۶۰   تشديد مغناطيسي هسته اي و واهلش
۷۷.۰۰   دي الكتريكها، پيزوالكتريكها، و فروالكتريكها و خواص آنها
۷۷.۲۲   خواص دي الكتريكي جامدات و مايعات
۷۷.۵۵   لايه هاي نازك دي الكتريك
۷۷.۶۵   پيزوالكتريسيته و اثرات الكترومكانيكي
۷۷.۷۰   اثر هاي پيروالكتريك و الكتروكالريك
۷۷.۸۰   فروالكتريسيته و آنتي فروالكتريسيته
۷۷.۸۴   مواد دي الكتريك، پيزوالكتريك، فروالكتريك و پادفروالكتريك
۷۸.۰۰   دي الكتريكها، پيزوالكتريكها، و فروالكتريكها و خواص آنهاخواص اپتيكي، طيف سنجي ماده چگال و برهمكنشهاي تابش و ذره ها با ماده چگال
۷۸.۲۰   خواص اپتيكي مواد كپه اي و لايه هاي نازك
۷۸.۳۰   طيف هاي مادون قرمز و رامان
۷۸.۳۵   پراكندگي بريلوئن و ريلي و ساير پراكندگي هاي نوري
۷۸.۵۵   فوتولومينانس، خواص و مواد
۷۸.۶۷   خواص اپتيكي مواد كم بعد، مزوسكوپيك و نانومقياس و ساختمانهاي آنها
۷۸.۶۸   خواص اپتيكي سطوح
۷۹.۰۰   گسيل الكترون و يون از مايعات و جامدات؛ پديده هاي برخورد
۷۹.۲۰   پديده هاي برخورد (شامل طيف هاي الكتروني و اسپاترينگ)
۷۹.۴۰   گسيل ترمويونيك
۷۹.۶۰   طيفهاي گسيل نوري و فتوالكتروني
۸۱.۰۰   علم مواد
۸۱.۰۵   مواد خاص، ساخت، مداوا، تست و آناليز

درج در تقویم: 28 مهر 1387 - تعداد مشاهده 13689 بار

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
15 بهمن 1387 تا 16 بهمن 1387
مهلت ارسال اصل مقالات:
15 آبان 1387
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
30 آذر 1387

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای نهمین کنفرانس ماده چگال را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

کنفرانسهای زیر از نظر موضوعی مشابه نهمین کنفرانس ماده چگال هستند:

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

انجمن فيزيك ايران
دانشگاه شهيد چمران اهواز
پشتیبانی